Naši vinogradi

Najvažniji poslovni poduhvat

Ako je za svaku priču najvažniji njen početak, onda je za priču o vinu najvažnije poreklo. Vinogradi vinarije Aleksić su vrlo važan projekat i za vinariju, i za jug naše zemlje. Koračajući zemljom naših predaka, stvaramo novu istoriju vinarstva.

Podizanje zasada je veliki korak u proširenju poslovanja i sledeći veliki korak u priči o kvalitetu. Jedinstvenim načinom sadnje, kao i ugradnjom sistema za navodnavanje kap po kap, stvara se sirovina najvišeg kvaliteta. Izuzetno po polažaju i po prirodnim karakteristikama, Vranjsko vinogorje i Vrtogoski vinogradarski rejon su odavno poznati vinogradarima. Niz uslova za gajenje vinove loze doprinose jedinstvenosti u kreiranju premium proizvoda.

Naš terroir je zemljište na kome već sedamdeset godina u kontinuitetu se uzgaja vinova loza. Zemljište je sastavljeno najvećim delom od smonice. Specifična mikroklima je ta koja određuje stil i daje karakter vinima. Sa čak 270 sunčanih dana godišnje, svežim noćima i malom količinom padavina kao i pod uticajem umereno kontinentalne klime stvaraju se idealni uslovi za sazrevanje vinove loze.

Parcela je 70 ha, od čega je 60 ha pod zasadima. Upravo na tom nepreglednom prostrantrastvu širi se misija vnarije Aleksić.

Naši vinogradi

Najvažniji poslovni poduhvat

Ako je za svaku priču najvažniji njen početak, onda je za priču o vinu najvažnije poreklo. Vinogradi vinarije Aleksić su vrlo važan projekat i za vinariju, i za jug naše zemlje. Koračajući zemljom naših predaka, stvaramo novu istoriju vinarstva.

Podizanje zasada je veliki korak u proširenju poslovanja i sledeći veliki korak u priči o kvalitetu. Jedinstvenim načinom sadnje, kao i ugradnjom sistema za navodnavanje kap po kap, stvara se sirovina najvišeg kvaliteta. Izuzetno po polažaju i po prirodnim karakteristikama, Vranjsko vinogorje i Vrtogoski vinogradarski rejon su odavno poznati vinogradarima. Niz uslova za gajenje vinove loze doprinose jedinstvenosti u kreiranju premium proizvoda.

Naš terroir je zemljište na kome već sedamdeset godina u kontinuitetu se uzgaja vinova loza. Zemljište je sastavljeno najvećim delom od smonice. Specifična mikroklima je ta koja određuje stil i daje karakter vinima. Sa čak 270 sunčanih dana godišnje, svežim noćima i malom količinom padavina kao i pod uticajem umereno kontinentalne klime stvaraju se idealni uslovi za sazrevanje vinove loze.

Parcela je 70 ha, od čega je 60 ha pod zasadima. Upravo na tom nepreglednom prostrantrastvu širi se misija vnarije Aleksić.

Činjenice o našim vinogradima su:

I Faza 2019
20 ha

– 3 sorte (sovinjon, kaberne i šardone)
– 86 000 sadnica
– 13 000 stubova
– 1 trafo stanica
– 2 bunara za vodu
– 75 000 metara creva za navodnjavanje
– 5 000 metara žičane ograde

II Faza 2021
40 ha

– 8 sorti (Cabernet Sauvignon, Merlo, Cabernet Fran, Tamjanika, Prokupac, Morava, Smederevka, Muskat Hamburg)
– 168.728 sadnica
– 22.839 metalnih stubova
– 2.000 bagremovih stubova
– 151.855 metara creva za navodnjavanje